Technické kontroly

Technické kontroly vysokozdvižných vozíků zajistíme ve vašem provozu nebo v našich prostorách. Kontrola musí být provedena nejméně jedenkrát za dvanáct měsíců a vlastník nebo provozovatel je povinen zajistit provedení technické kontroly vysokozdvižného vozíku podle platných předpisů a nařízení.

Pro termín kontroly vašeho vysokozdvižného vozíku nás prosím kontaktujte přes níže uvedený kontaktní formulář anebo na tel. čísle 777 289 005Školení

Pro vás a vaše zaměstnance zajistíme také základní a opakovací školení řidičů vysokozdvižných vozíků, neboť řídit manipulační techniku smí pouze řidič s průkazem obsluh manipulačních vozíků. Průkaz obsluh lze získat absolvováním školícího kurzu a úspěšným splněním závěrečné zkoušky. Dle platné legislativy musí každý rok projít řidič opakovacím školením a úspěšně složit opakovací zkoušku.

Pro termín školení nás prosím kontaktujte přes níže uvedený kontaktní formulář anebo na tel. čísle 725 628 357